Slide (400ml)

Nejčistší silikonový lubrikant ve spreji

Skladem
236 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 0.5 kg

SLIDE  je pravděpodobně nejkoncentrovanější produkt na bázi silikonů ve spreji, který je dnes na trhu k dispozici. Jeho velmi čisté složení jej dovoluje využít k mazání nebo leštění bez tvorby skvrn.

  • Výborné anti-adhezivní vlastnosti (vynikající jako uvolňovací prostředek pro formy na lisování plastů)
  • Maže a redukuje tření (kancelářské stroje, plastovépřevodovky, elektronické přístroje, jemná mechanika)
  • Má antistatický účinek - odpuzuje prach
  • Odpuzuje vodu
  • Netvrdne
  • Ulpívá i na svislých površích
  • Výborný i jako impregnační prostředek pro gumu, plasty a kůži (palubní desky, apod.)

Jeho schopnost mazání je taková, že je často používán namísto specifických olejů. Používá se rovněž i jako lehký řezný olej, zejména v průmyslu výroby závěsů dveří a oken. Jeho parametry jsou konzistentní v rozsahu teplot od -28°C do +270 °C.

 

Signální slova: Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Zpět do obchodu