Omnibrill (750 ml)

Univerzální leštící a ochranný detergent

Skladem
241 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 1 kg

OMNIBRILL má inovované složení s vyváženým obsahem detergentů s neutrálním pH a polysiloxanů. Dodává se připravený k použití a provádí čtyři funkce: čistí, leští, chrání a má antistatické působení.

Jemně nastříkejte na ošetřovaný povrch a poté vyleštěte papírovým ručníkem nebo hadříkem. V případě většího znečištění ponechejte působit po dobu 30 sekund a poté očistěte. Pro zvýšení leštícího účinku následně vyleštěte bavlněnou utěrkou.

 

 

Signální slova: Varování


Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Zpět do obchodu