Bioactiv Ble 40 (5kg)

Odstraňuje z potrubí tuky, usazeniny vodního kamene a nepříjemné pachy.

Skladem
959 Kč
Kategorie: Pro domácnost
Hmotnost: 5 kg

Pro potrubí, septiky, odpadní žlaby, drenáže.

Enzymatický produkt, který je schopen rozkládat biologické usazeniny jako jsou tuky živočišného nebo rostlinného původu, zbytky jídla i oleje.

Zároveň eliminuje nepříjemné pachy v odpadovém potrubí.

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 Obsahuje: (S)-p-Mentha-1,8-diene, Orange sweet ext.
může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Zpět do obchodu